Knyt deg til Leikanger MC-klubb som din grasrotmottakar når du tippar hjå Norsk Tipping! Dette kan du gjera hjå kommisjonæren, på mobilen eller på web! Når du har knytt LMCK som grasrotmottakar til ditt spelekort vil klubben motta 5 % av det du tippar for! (Extra og Flax er ikkje med i Grasrotandelen).

 

Søk opp informasjon på www.grasrotandelen.no eller ta med deg vårt organisasjonsnummer (985 721 130) til tippekommisjonæren!

 

Hugs at dersom du ikkje tippar så vinn du heller ikkje! Lukke til!

LMCK Medlem

 

Ynskjer du å melde deg inn, tek du kontakt med formann

Medlemar i Leikanger MC-klubb kan velja mellom tre ulike betalingsalternativ. Du som medlem veit sjølv om du berre har vanleg medlemskap eller har lagra eventuelt ein eller to syklar. Den tilliten syner me alle våre medlemar.

Betalingsfristen er allereie 12. februar! Dersom du ikkje har betalt inn vert medlemskapet ditt i klubben stoppa.

NMCU melder du deg inn sjølv

Ved for sein bet til LMCK, kjem det eit tillegsgebyr på kr. 500,- 

 

Innbetaling til kontonummer 3781.15.59599 innan 12.02.årleg

 

Medlem: kr. 900,-

+ lagring av ein sykkel: kr. 700,- = kr. 1.600,-

+ lagring av to syklar: kr. 300,- = kr. 1.900,-

 

Lagring utan medlemskap kr. 2.500,-. Eit slikt medlemsskap er utan tilgang på nøkkel til klubbhuset, samt at ein må avtale tid for inn/ut på lagringa. Støttemedlemar kan lagra sykkel for kr. 1.500,-.